Ova stranica koristi „kolačiće“ za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Nastavkom pregleda slažete se sa korištenjem „kolačića“.

Arhiva
 
 

S5 Box

Više o JOPPD-u

Obrazac JOPPD zajednički je projekt Porezne uprave i Regosa i služi za prikupljanje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku.

U obrascu JOPPD su iskazani podaci o primitcima od nesamostalnog rada, porezu na dohodak, prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja, zatim podaci o drugom dohotku (ugovor o djelu, autorski honorari, drugi dohodak u naravi) te pripadajućim porezima i doprinosima, podaci o primitcima od kojih se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, dohodak od kapitala ili dohodak od osiguranja.

Svi navedeni podaci do sada su se iskazivali u obrascima kao što su ID, IDD, IDD-1, IP, R-Sm, ID-1 ili nekim drugim izvještajima. Uvođenjem novog obrasca svi navedeni obrasci koji  su se do sada koristili ukidaju se.

Zakonodavac je pokrenuo ovu inicijativu kako bi osigurao prikupljanje pojedinih podataka za potrebe više institucija na jednom mjestu. Uvođenjem novog obrasca podaci se iskazuju za svakog zaposlenika (poreznog obveznika) ponaosob za sve navedene vrste primitaka.

Također, iz obrasca će biti jasno vidljivo na koji je način primitak isplaćen, a neki od načina su – isplata ne tekući ili žiro račun, isplata u gotovini, davanje u naravi, ovršni postupak i sl.

Uz navedene, u JOPPD-u se iskazuju i podaci o isplatama dnevnica i putnih troškova, upotrebi privatnog automobila u službene svrhe, podaci o dividendama i udjelima u dobiti, naknade za prijevoz, darovi dani djeci zaposlenika, prigodne nagrade, otpremnine, naknade za vrijeme nezaposlenosti ili profesionalne rehabilitacije i sl. Primitci koji se ne smatraju dohotkom kao što su primitci od kamata na štednju, primitci od obiteljske mirovine koju djeca ostvaruju nakon smrti roditelja ili pak primitci od otuđenja financijske imovine također će biti sabrani u JOPPD obrascu.

Valja istaknuti da se JOPPD obrazac podnosi na dan isplate za sve oporezive primitke i neoporezive isplate dividendi što je jedna od glavnih novina u odnosu na situaciju koja je bila vrijedila do 31.12.2013.. Što se tiče ostalih vrsta primitaka rokovi idu:

a) zadnji dan u mjesecu ili sljedeći dan:

 • primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada i drugog dohotka,
 • mirovine od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • neisplata plaće za protekli mjesec,
 • drugi dohodak sezoncima u poljoprivredi,

b) do 15. za protekli mjesec - zbirno po osiguraniku i istoj osnovi - bilo koji dan od dana isplate a najkasnije do 15. za protekli mjesec:

 • neoporezivi primitci (ako nisu prikazani na dan isplate), 
 • ukupni troškovi službenog puta za koji je isplaćen predujam - po konačnom obračunu,
 • za radnike koji koriste prava iz osiguranja (bolovanje na teret HZZO,…) - poslodavac podnosi podatke za sve radnike koji su u proteklom mjesecu koristili prava iz obveznog osiguranja bez obzira da li je poslodavac bio u obvezi isplate naknade ili nije a nadležno tijelo koje utvrđuje pravo za sve naknade koje je isplatio u proteklom mjesecu i razdoblja korištenja prava u proteklom mjesecu

c) u roku od 8 dana:

 • primici ostvareni izravno iz inozemstva,

 • zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, ili predstavništvu ili organizaciji koja u RH ima diplomatski imunitet,

d) zbirno godišnje izvješće za sve isplate tijekom godine - na zahtjev Porezne uprave:

 • kamate od banaka i sl. i po vrijed. papirima, od osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine,

e) ostali rokovi propisani Zakonom o doprinosima - za obračun doprinosa prema propisanoj osnovici bez isplate primitka.

 • JOPPD obrazac se u pavilu podnosi u elektroničkom obliku putem ePorezne.
 • Iznimno u papirnatom obliku - do 3 osobe i uz uvjet da podnositelj nije prema drugom propisu obvezan koristiti sustav ePorezne (npr. obveznici PDV-a moraju dostavljati Obrazac putem ePorezne bez obzira koliko radnika zapošljavaju).

 

Preuzmite TeamViewer

Vijesti i obavijesti

Sretni blagdani
Utorak, 24 Prosinac 2019
article thumbnail

Tko je online

Imamo 20 gostiju i nema članova online

Infokom Software & consulting
Adresa:
Trg hrvatske bratske zajednice 3 a
21 000 Split
Radno vrijeme:
Pon. - Pet. 8:00 - 16:00

Telefon:
021/395-999
021/395-777

Riječ korisnika

knjigovodstveni programi| računovodstveni programi| poslovni programi| knjigovodstvo| računovodstvo| fiskalna blagajna| putničke agencije| recepcijsko poslovanje| program za knjigovodstvo| računovodstveni programi| knjigovodstveni programi| poslovni programi|